Vrbov 279, 059 72 VRBOV


Mgr. Patrícia Balážová:  +421 902 247 022 – predseda

Daniel Krempaský:  +421 911 530 103 – tajomník

Ján Gáll:  +421 908 064 293 – člen

E-mail:  info@nasaobec-dedina.sk