NAŠA OBEC - DEDINA

O NÁS

Sme občianske združenie NAŠA OBEC – DEDINA.

Medzi hlavné činnosti o.z. patrí vydávanie časopisu pod názvom NAŠA OBEC v obci VRBOV. Taktiež sme uviedli do obehu lokálne platidlo pod názvom GROŠ (VRBOVSKÝ GROŠ) a snažíme sa sprevádzkovať obecnú televíziu pod názvom VTV (VRBOVSKÁ TELEVÍZIA).

Ciele občianskeho združenia

Cieľom združenia je zvýšiť informovanosť a záujem občanov obcí Vrbov a Tvarožná, ako aj blízkeho okolia o život, kultúrne a športové podujatia v týchto obciach, určené prioritne pre mladých ľudí. Spoluprácou so školami ako aj ďalšími združeniami v týchto obciach podporuje ich vzájomnú kooperáciu a dáva priestor každému ich žiakovi a členovi na sebarealizáciu. Združenie realizuje vydávanie regionálnych novín a iných periodík, kde môže prispievať každý študent, obyvateľ a prípadne aj členovia iných združení v okolitých obciach. Spolupodieľa sa na realizácií kolektívnych a individuálnych aktivitách rozvíjajúcich tvorivé schopnosti detí a mládeže. Cieľom združenia je aj zavedenie v reálnej praxi a živote lokálne platidlo GROŠ medzi členmi združenia ako komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou (aktuálnou menou), ktorú (GROŠ) budú používať členovia združenia medzi sebou ako doplnkovú menu, ekvivalent jednotky a prostriedok na výmenu tovaru a služieb, rozvoj obchodu medzi členmi združenia NAŠA OBEC – DEDINA. GROŠ bude pre členov združenia NAŠA OBEC – DEDINA slúžiť najmä ako prostriedok výmeny, zúčtovacia jednotka a uchovávateľ hodnoty.