Projekt občianskeho združenia NAŠA OBEC – DEDINA, ktoré uviedlo do života obecné platidlo.

Mena sa nazýva GROŠ ( ) a jeho prvé platidlo je 1 .

Stalo sa tak v auguste 2017.

Na lícnej strane je silueta kostola sv. Serváca vo Vrbove a renesančná zvonica. Na vrchu je umiestnená číslica 1 a nápis GROŠ.
V spodnej časti je umiestnený rok razby (2017). Na rubovej strane je vyobrazený erb obce s nápisov S. Servatius a kruhopisom OBEC VRBOV. Na pravej strane je vyobrazený rok prvej písomnej zmienky obce (1271).

Parametre: priemer 24,3 mm, hrúbka 2 mm, hmotnosť 7,8 g. Zloženie: mosadz ( 80 Cu + 20 Zn ).
„Priatelia, sympatizanti a podporovatelia občianskeho združenia NAŠA OBEC – DEDINA. Používaním lokálneho platidla – GROŠ ( ) podporujete ekonomiku a rozvoj obce Vrbov. Prispievate tiež k rozvoju ľudských i obchodných vzťahov v obci. Nakupovať lacnejšie a kvalitnejšie môžete u lokálnych výrobcov a v lokálnych podnikoch. Zákazníci používajúci lokálne platidlo – GROŠ ( ) nakupujú (vymieňajú svoje groše) spravidla výhodnejšie, ako pri použití „oficiálnych” peňazí (EURA).“

Zmysel GROŠA

GROŠ ( ) je doplnková lokálna mena platí súčasne s eurom a je na euro viazaná. Používa sa v obci Vrbov, prípadne v ďalších obciach, ktoré sa zapoja do projektu. Zmyslom GROŠA ( ) je zabrániť odtekaniu peňazí preč z komunity. Lokálna mena GROŠ ( ) sa snaží peniaze čo najdlhšie udržať v obehu bez toho, aby opustili komunitu. Robí to iba na určitom území a jeho kolovaním cez čo najviac subjektov. Okrem toho, že GROŠ ( ) koluje medzi obchodníkmi a zákazníkmi, obieha aj medzi obchodníkmi navzájom a medzi obchodníkmi a ich dodávateľmi, čo zabezpečuje jeho zotrvanie v miestnej ekonomike.

Prečo používať GROŠ?

• Zostáva vo svojej obci a podporuje jeho sebestačnosť, podporuje miestne obchody, vytvára vzťahy v komunite, vďaka Komunitnému fondu podporuje miestne verejnoprospešné projekty, máte možnosť ovplyvniť, kam idú „vaše“ peniaze.

Ako to funguje?

• GROŠ ( ) je lokálnou doplnkovou menou, ktorá je platná zároveň s eurom. Lokálna mena bola zavedená od augusta 2017 v obci Vrbov.
• GROŠ ( ) je v obehu zatiaľ v hodnote: 1 ( ), sú kryté eurami v pomere 1:1, môžete si ich zameniť na určenom mieste v obci Vrbov, platí sa nimi v zapojených a označených miestnych obchodoch, sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov, nie pre nakupujúcich, platnosť GROŠOV ( ) nie je časovo obmedzená a Grošom ( ) sa platí rovnako ako eurom.
• Pri platení má jeden GROŠ ( ) hodnotu jedného eura.
• Zapojenie sa do systému lokálnej meny je dobrovoľné. Z účtovného a daňového hľadiska sú GROŠE ( ) v zmysle zákona o účtovníctve ceniny (napr. ako gastro lístky, darčekové poukážky). Transakcie s nimi sú účtované v oficiálnej mene podľa platného zákona o účtovníctve (ceniny).

Ako získať GROŠ?

Toto platidlo sa môže k občanom dostať viacerými spôsobmi. Ako výhra v rôznych súťažiach organizovaných obcou a občianskym združením NAŠA OBEC – DEDINA, ako cena v tombolách, no najmä ako darček pri oslavách Dňa matiek a úcty k starším. Darujeme ju rôznym návštevám obecného úradu, alebo za nominálnu cenu sa dá zakúpiť v podateľni obecného úradu. Obecnou menou sa dá platiť za bežný tovar v zmluvnom obchode, za služby a tiež ju možno použiť do zvončeka v kostole vo Vrbove. Je vhodným darčekom, ale tiež je cenená ako numizmatická zaujímavosť.
Zoznam zapojených prevádzok do projektu a akceptujúcich GROŠ – lokálne platidlo sa bude aktualizovať na stránke projektu:
https://nasaobec-dedina.sk/gros-obchodnici/